Virus Vũ Hán: Vượt qua cơn bão cùng nhau

COVID-19 19/04/20, 03:07

Trong vài trò đương nhiệm Chủ tịch ASEAN, hôm 14/4 Thủ tướng nhấn mạnh trên tờ Lao Động: "tư duy Cộng đồng, hành động Cộng đồng”. Đứng riêng lẻ, không nước nào có thể tự mình đẩy lùi đại dịch; đoàn kết lại, không hiểm ...