Phó Chủ tịch thành phố Hội An (Quảng Nam), Phó trưởng phòng Tài nguyên-môi trường TP. Hội An cùng tên là Hùng đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì có vi phạm trong điều hành, quản lý đất đai.

Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh Quảng Nam xác nhận tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 17/8, UBKT tỉnh đã thực hiện kỷ luật “cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch TP. Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng – Bí thư phường Cẩm An, TP. Hội An.

Kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng, phó Chủ tịch thành phố Hội An

Theo báo Người Lao Động, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Thế Hùng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; không lãnh đạo, chỉ đạo xã Cẩm Thanh thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của TP. Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch TP. Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của Luật đất đai.

Kỷ luật ông Nguyễn Đình Hùng, phó trưởng phòng tài nguyên môi trường TP. Hội An

Theo Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hùng khi đang ở vị trí Phó trưởng phòng TN-MT TP. Hội An, đã ký tờ trình đề nghị TP. Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật.

UBKT Tỉnh Quảng Nam kết luận vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban thường vụ TP. Hội An tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.