Thời sự

Tin sáng 27/2: Người lao động đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã QR Code; Nguy cơ tản dịch Covid-19 từ Campuchia về Việt Nam; Trung Quốc đang ‘làm điều gì đó rất độc ác’…

Thời sự 27/02/21, 06:40

Người lao động đến các cơ quan, đơn vị phải quét mã QR Code; Đồng Tháp lo nguy cơ tản dịch Covid-19 từ Campuchia về Việt Nam; Chính quyền Trung Quốc đang 'làm điều gì đó rất độc ác'... Dưới đây là những tin nổi bật ...