Thời sự

Cập nhật tối 1/12: TT Trump thắng ở hạt Antrim thuộc Michigan khi cập nhật phần mềm bầu cử; TT Trump gọi điện đến phiên điều trần tại Arizona cho biết ‘đang đáp trả’ phe cánh Biden

Thời sự 01/12/20, 19:12

Bản tin tối 1/12 có những nội dung sau: TT Trump thắng ở hạt Antrim thuộc Michigan khi cập nhật phần mềm bầu cử; TT Trump gọi điện đến phiên điều trần tại Arizona cho biết ‘đang đáp trả’ phe cánh Biden; Thêm 2 ca ...