Khác

Video: Cún con giật bắn mình khi thấy hổ

Khác 11/04/23, 10:52

Bị cậu chủ đặt một con hổ bằng thú nhồi bông bên cạnh, chú chó ngoảnh sang thì giật mình hoảng sợ rồi bỏ chạy. Chú chó đang ngồi ung dung tắm nắng, bỗng dưng ngoảnh lại đằng sau thì giật mình bỏ chạy khi nhìn ...

x