Đang cho bầy con nhỏ ăn, sư tử đực đuổi đánh sư tử cái vì lý do bất ngờ.

Con sư tử đầu đàn trong đoạn video dường như không hài lòng khi một thành viên sư tử cái nán lại để ăn thịt con mồi, trong lúc bầy con nhỏ cũng đang làm điều tương tự.

sư tử đực đuổi sư tử cái 1
Sư tử cái đang chúi đầu vào để dùng “bữa ăn” cùng bầy sư tử nhỏ (ảnh chụp màn hình video).

Nó bèn tiến đến, rồi dùng đầu hất văng con cái khỏi “bữa ăn”. Sư tử cái chồm lên phản ứng dữ dội, nhưng không khiến sư tử đực chùn bước.

sư tử đực đuổi sư tử cái 2
Sau đó, sư tử cái đã bị sư tử đực đánh đuổi chạy ra xa (ảnh chụp màn hình video).

Sư tử cái nhanh chóng nhận ra sự yếu thế của mình và tháo chạy. Còn sư tử đực thì tiếp tục đứng canh cho bầy con nhỏ được ăn đủ no.

Mời quý độc giả xem video: