Đa số người dân Đông Nam Á cho rằng chính quyền Trung Quốc không làm điều gì tốt đẹp cho hòa bình và an ninh thế giới.

Kết quả khảo sát này được thể hiện trong báo cáo “Tình hình Đông Nam Á” của Viện ISEAS (Singapore). Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 1.677 người từ 10 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong đó có các nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân, giới chuyên gia và các thành phần khác.

Kết quả cho thấy: 41,7% người được hỏi nói rằng Bắc Kinh “có ý định đưa Đông Nam Á vào trong phạm vi ảnh hưởng của mình”.

58,1% số người bày tỏ thái độ ít tin tưởng hoặc không tin tưởng vào việc Trung Quốc làm điều gì đúng đắn để đóng góp cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng toàn cầu.

49,6% người lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để đe dọa lợi ích và chủ quyền của đất nước họ. 

Gần một phần tư (25%) cho rằng họ không coi Trung Quốc là “một cường quốc có trách nhiệm hoặc đáng tin cậy”.

Thái độ tiêu cực của người Đông Nam Á là hệ quả sau khi Bắc Kinh có các hoạt động quân sự liên tiếp ở Biển Đông trong những năm gần đây. Trung Quốc thậm chí còn nhiều lần xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Đông Nam Á, “với mục tiêu đầy tham vọng là thống trị về mặt quân sự ở Biển Đông”, theo BenarNews.

Theo khảo sát, nhiều quốc gia Đông Nam Á không tin tưởng Trung Quốc ở các mức độ khác nhau. Mức độ nghi ngờ cao nhất là ở Myanmar (88,8%); Philippines (82%); Singapore (69,8%); Brunei (67,9%) và Việt Nam (64,6%).

Riêng Campuchia (quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông) thì có mức tin tưởng Trung Quốc cao hơn đáng kể so với các quốc gia khác. Đa số người Campuchia tham gia khảo sát nói là họ “tin” (44,4%) hoặc “rất tin tưởng” (29,6%) vào việc Trung Quốc “làm điều đúng đắn” trên trường quốc tế.

Trên thực tế, Campuchia là quốc gia duy nhất có mức độ tin tưởng Trung Quốc cao hơn mức độ ngờ vực. Trong khi đó, đại đa số người Đông Nam Á nghi ngờ Trung Quốc không làm điều gì tốt đẹp cho hòa bình thế giới.