Đồng loại đều ở dưới, chỉ có hai chú chó là chán mặt đất rồi phóng lên mái nhà chơi đùa cùng nhau.

Video ghi lại sự việc:

Hai chú chó để cả đàn phải hóng ở dưới khi cùng chạy lên mái nhà chơi. Nhiều chú chó phía dưới cũng muốn lên mà không lên được.

Nhiều chú chó cũng muốn lên theo mà không lên được (ảnh cắt từ video)

Xem xong video, nhiều người khác cũng để lại bình luận hài hước:

  • “Chó gì mà bay như khinh công vậy?
  • “Chắc chỉ có hai chú này biết dùng khinh công, haha”.
  • “Lên đây chơi cho mát, ở dưới trật chội quá, hai con chó thì thầm với nhau”.
  • “Ủa sao lên được vậy? Mai mình phải giảm cân tập thể dục mới được, một con ở dưới nghĩ”.