Một cuộc khảo sát gần đây do công ty Rasmussen Reports thực hiện cho kết quả rằng khoảng 3/4 người ủng hộ Đảng Cộng hòa muốn các nhà lập pháp của họ “giống Tổng thống Trump nhiều hơn” , theo Breitbart.

Cuộc thăm dò dựa trên ý kiến ​​của 1.000 cử tri (có khuynh hướng sẽ bỏ phiếu) được thực hiện từ ngày 21-22/12, trong khi các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đang thảo luận về các biện pháp đối phó hoặc hợp tác với ông Joe Biden nếu ông này đắc cử, và cách để giành lại thế đa số Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022.

Cuộc thăm dò đã đặt ra câu hỏi rằng: “Khi Đảng Cộng hòa tái cơ cấu vào năm tới, thì Đảng này [nên theo xu hướng] giống Tổng thống Trump hơn hay nên giống đa số các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội hơn?”

Kết quả thăm dò chỉ ra 72% những người ủng hộ Đảng Cộng hòa lựa chọn “giống Tổng thống Trump hơn”, 24% chọn phương án còn lại. Những người theo khuynh hướng bảo thủ cũng đưa ra lựa chọn tương tự với tỷ lệ lần lượt là 67% và 28%.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò chung của 1.000 cử tri lại cho thấy 45% chọn theo “số đông các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội”, và trên 40% chọn theo Tổng thống Trump. 14% còn lại cho biết “không chắc chắn”.

Chỉ có 35% phụ nữ lựa chọn một tương lai “nghiêng” về phía Tổng thống Donald Trump. Tương tự, những người theo chủ nghĩa “ôn hòa” giữa phái tự do và phái bảo thủ cũng đưa ra lựa chọn với 21% bầu chọn theo Tổng thống Trump và 58% bầu chọn cho phương án còn lại.

24% người da đen ủng hộ đảng theo khuynh hướng “giống Tổng thống Trump”, có thể vì các chính sách nhập cư của ông Trump đã giúp tăng lương cho tầng lớp lao động. Các cuộc thăm dò trước đó cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump tập trung ở những người lao động và thấp nhất ở các nữ sinh viên đại học.