Bài toán bán gạo đã nhận được nhiều ý kiến của mọi người sau khi đăng tải lên MXH.

Cụ thể, đề bài như sau: “Một cửa hàng gạo có 10450 kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?”.

Không biết vì lý do gì mà đáp án không được giáo viên chấp nhận và yêu cầu học sinh sửa lại bằng cách lấy tổng số gạo ban đầu trừ cho 560 kg (số gạo bán được trong 1 tuần). Điều này khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi là cô hay trò đúng.

Vì có nhiều ý kiến tranh cãi cô hay trò đúng, tờ VnExpress đã làm câu hỏi thăm dò “Theo bạn, ai đúng ai sai?” và nhận được kết quả A. Giáo viên đúng 6% (chiếm 209 phiếu); B. Học trò đúng 94% (chiếm 3.182 phiếu).

Còn ý kiến của bạn thế nào?