Đề bài toán: “Một người nuôi 30 con vịt, vừa rồi người đó bán đi một số vịt, hỏi người đó còn lại bao nhiêu con vịt?”.

Sau khi bài toán được phu huynh chia sẻ, nhiều người dùng mạng cũng đã đưa ra một số suy luận và đáp án của bài toán:

Chí Phèo: “Còn lại 30 – (một số vịt)”.

Trân Nhương: “Bán đi một số con vịt tức là bán đi 1 con (1 số chứ không phải 2 hay 3 số con). Nên người đó còn 29 con”.

giang.nguyenbang.91: “Nếu là một bài toán thông thường thì bài này khá tối nghĩa. Tuy nhiên nếu xét theo suy nghĩ sáng tạo, mẹo hoặc đố vui thì bài khá hay và logic”.

con vịt
Nội dung bài toán được đăng tải (ảnh chụp màn hình MXH).

Hong Anh Nguyen: “Nếu người đó bán đi một số vịt thì sẽ còn lại một số vịt. Đơn giản vật thôi”.

nguyenthanh111: “Đây là đố vui thì được, còn gọi là toán dạy trong trường thì không ổn lắm”.

Sau đó, một vị phụ huynh cũng có lời giải thích và nhận được nhiều sự đồng tình, cụ thể: “Bài toán lớp 2 của con tớ nhé. Có 30 con vịt, bán đi 1 số con vịt này chỉ là số 3 hoặc số 0, vậy nên ở bài này chỉ bán đi 3 con thôi ạ. Còn lại 27 con nhé”.

Sau khi báo VnExpress, đăng tải lời giải thích lên và bỏ phiếu thăm dò với câu hỏi “Bạn có đồng ý với lời giải thích này không?”, đã nhận được kết quả 27% (212 phiếu) là có đồng ý, còn 73% (570 phiếu) là không đồng ý.