Đà Lạt vẫn thực hiện cách ly tập trung với người đến địa phương này dù đã tiêm 2 mũi vắc xin sau khi Chính phủ ra nghị quyết 128 và có hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 13/10, Phòng Y tế Đà Lạt ra văn bản hướng dẫn cách ly tập trung từ 7-14 ngày với người từ tỉnh ngoài đã tiêm 2 mũi vắc xin khi vào địa bàn. Ngày 14/10, các trạm chống dịch vẫn hướng dẫn người dân đến địa phương này quay lại nơi xuất phát hoặc cách ly tập trung dù đã đủ tiêm vắc xin, theo Tuổi trẻ.

Nhiều người cho rằng văn bản trên không đúng theo chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết 128 về “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ban hành ngày 11/10.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu các tỉnh tạm dừng áp dụng các chỉ thị 15, 16 và 19. Người đã tiêm đủ vắc xin không phải cách ly tập trung và được miễn xét nghiệm bắt buộc.

Còn theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành ngày 12/10: không chỉ định xét nghiệm đối với người dân đi lại, trừ trường hợp đến từ địa bàn có cấp độ dịch 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3.

Những người đã tiêm đủ vắc xin và người đã khỏi bệnh thực hiện xét nghiệm trong các tình huống sau: khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế; người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

Theo Tuổi trẻ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp triển khai nghị quyết 128 của chính phủ, dự kiến sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa phương vào ngày hôm nay (15/10).