Danh mục các chất ma túy và tiền chất được cập nhật cho mục đích an ninh của Bộ Công an và bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Nhiều chất ma túy, tiền chất mới xuất hiện

Có 515 chất trong 3 Danh mục chất ma túy, 44 chất trong Danh mục tiền chất; nằm trong quy định của Nghị định số 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018. Từ tháng 5/2018 đến nay, sự xuất hiện của nhiều loại ma túy và tiền chất mới không ngừng tăng nhanh ở các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, hiện tại trong nước đã phát hiện ra nhiều chất gây nghiện, chất hướng thần mới xuất hiện; các loại chất này có tác hại tương tự như các chất ma túy; nhưng chưa được quy định trong Nghị định 73/2018/NĐ-CP; khiến cho việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất thiếu căn cứ pháp lý, cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự; cũng như xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến các chất này.

Các loại ma tuý mới nhất – Câu chuyện người trong cuộc

Để kịp thời bổ sung những chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất mới; nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong giai đoạn hiện nay. Nghị định số 60/NĐ/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 29/05/2020; bổ sung danh mục các chất ma túy, tiền chất. Nghị định số 60/NĐ/2020/NĐ-CP được ban hành kèm theo Nghị định ngày 15/5/2018 số 73/2018/NĐ-CP; quy định các chất ma túy và tiền chất của Chính phủ. Nội dung ban hành đã bổ sung 13 tiền chất, 28 chất ma túy, gộp 3 cặp chất ma túy có cùng mã số đăng ký hóa chất (CAS).

Nghị định số 73/2018/NĐ-CP và Nghị định số 60/NĐ/2020/NĐ-CP xem tại: http://vanban.chinhphu.vn/

Bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất

Bổ sung thêm 28 chất ma túy vào danh mục các chất ma túy và tiền chất

Bổ sung 26 chất ma túy vào danh mục II

Có thêm 26 chất ma túy đã được bổ sung vào danh mục II “Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Trong đó 11 chất ma túy đã được bổ sung do có tên trong danh mục kiểm soát của Công ước quốc tế năm 1961 về các chất ma túy và Công ước năm 1971 về các chất hướng thần; bao gồm các chất như sau: 4-fluoramphetamine, 4-fluoroisobutyrfentanyl, Acryloylfentanyl, Carfentanil, Cyclopropylfentanyl, N‐Ethylnorpentylone, Methoxyacetylfentanyl, Ocfentanil, Orthofluorofentanyl, Parafluorobutyrylfentanyl, Tetrahydrofuranylfentanyl

9 chất ma túy được thêm vào danh sách; thông qua phát hiện trong hoạt động phòng, chống ma túy trong nước. Gồm chất gây ảo giác Acetylpsilocine (Psilocetine, 4-AcO DMT); chất gây rối loạn thị giác, kích động mạnh, mất kiểm soát hành vi; 2-fluorodeschloroketamine (Fluoroketamine); chất này có tác dụng gần như Ketamin. Nhóm cần sa tổng hợp gây ảo giác mạnh hơn cần sa tự nhiên hàng trăm lần; các chất này được tẩm vào thảo mộc, thực vật khô; bao gồm 4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA), 5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201), MMB-022 (MMB-4en-PICA), MMB-FUBICA (AMB-FUBICA). Chất kích thích thần kinh và gây ảo giác mạnh hơn nhiều lần so với Cathinone là Benzylone (BMDP).

Bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất, thêm 28 chất ma túy vào danh mục các chất ma túy
Tại Việt Nam, Ketamine được coi là một dạng ma túy tổng hợp bị cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng (ảnh: Internet).

6 chất ma túy (1 chất thuộc nhóm Phenethylamines; 3 chất thuộc nhóm cathinones tổng hợp; 2 chất thuộc nhóm Fentanyl); được bổ sung theo khuyến nghị Phiên họp lần thứ 63 Ủy ban kiểm soát ma túy của Liên hợp Quốc (CND) năm 2020 và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bổ sung 2 chất và danh mục III

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); 2 chất được bổ sung vào Danh mục III “Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”; Đó là Flualprazolam và Etizolam có tác dụng hướng thần thuộc nhóm Benzodiazepines

Thêm 40 chất được bổ sung mã CAS trong Danh mục II “Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”; dựa trên cơ sở cập nhật mã số đăng ký hóa chất (CAS) của các chất ma túy đã được quy định trong Nghị định 73/2018/NĐ-CP, Nghị định 60/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó để tiện cho việc theo dõi và tra cứu; 3 cặp chất ma túy có cùng mã CAS sẽ được gộp lại.

Bổ sung 13 tiền chất vào danh mục IVA

Bổ sung thêm 13 tiền chất vào Danh mục IVA “Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy”. Bao gồm các tiền chất Alpha- bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone, Cyclopentyl bromide, Cyclopentyl chloride, Cyclopentyl magnesium bromide, Hydroxylimine, o-Chlorobenzonitrile, o-Bromobenzonitrile, o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone được sử dụng trong sản xuất Ketamine; 1-phenyl-1-propanone (Propiophenone) dùng trong điều chế Amphetamine/Methamphetamine; APAA đóng vai trò là chất thay thế APAAN (đã bị kiểm soát quốc tế) để sản xuất Methamphetamine; PMK glycidate và PMK glycidic acid; là 2 chất được dùng để tạo ra các chất ma túy MDMA trái phép.

 Danh mục các chất ma túy và tiền chất được bổ sung cập nhật mới nhất, quản lý, chất gây nghiện,
Thuốc lắc (MDMA) còn được gọi là Ecstasy, là chất tổng hợp có đặc tính gây kích thích và ảo giác cho người sử dụng

Đến thời điểm hiện tại; Với việc bổ sung 28 chất ma túy, 13 tiền chất; gộp 3 cặp chất ma túy có cùng mã CAS; đã có 57 tiền chất và 543 chất ma túy nằm trong danh mục quản lý của Chính phủ.

Danh mục các chất ma túy và tiền chất được cập nhật kịp thời; đảm bảo cho hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước; giúp ngăn chặn tội phạm ma túy hiệu quả.

các loại ma túy mới nhất hiện nay; tổng hợp; tác hại với sức khỏe tâm thần; Sự tàn phá khủng khiếp


Kể từ khi giã từ tất cả (2017) trở thành một con người thiện lương, Bá Long nguyện đem câu chuyện đời mình để thức tỉnh lương tri; đem bình an đến với mọi người.
Quý vị thích tìm hiểu về mặt trái, góc khuất… hãy gửi tin nhắn qua trang fanpage https://business.facebook.com/news.nhipsong24h/ của chúng tôi nhé!