Do không hoàn thành đúng tiến độ nên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông phải tăng thêm 7,835 triệu USD chi phí hợp đồng tư vấn giám sát.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính liên quan tới việc sửa đổi một số điều khoản trong Hiệp định vay vốn bổ sung cho Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) sử dụng vốn vay Trung Quốc, theo VTC News.

Theo đó, do Hợp đồng EPC không thể hoàn thành đúng tiến độ nên phải kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát, khiến chi phí này tăng thêm 7,835 triệu USD.

Ban Quản lý dự án đường sắt đã có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho sử dụng phần vốn vay do nguồn vốn đối ứng của dự án chỉ còn rất ít, trong khi đó hiệp định vay bổ sung lại còn dư hơn 26,4 triệu USD.

Bộ Giao thông Vận tải sau đó đã gửi văn bản tới Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đề nghị sửa đổi hiệp định vay bổ sung và xem xét việc đưa hợp đồng tư vấn giám sát vào phạm vi thanh toán của hiệp định này.

Cuối tháng 8, phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc trả lời rằng phụ lục hợp đồng EPC đã được hai bên xác nhận và không cần thiết phải sửa đổi hiệp định vay, ngoài ra khoản tiền tăng thêm của hợp đồng tư vấn giám sát không thể được tài trợ bởi nguồn vốn vay.

Lấy nguồn ở đâu để trả cho khoản tăng thêm? 

Theo báo Lao động, nếu lấy từ tiền ngân sách thì thực chất vẫn là người dân phải trả, bởi vì nguồn thu chủ yếu của ngân sách là từ thuế của doanh nghiệp và người dân.

Còn nếu là từ đi vay để tính vào tổng mức đầu tư, thì cuối cùng vẫn là ngân sách trả.

Tổng chiều dài của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông là 13,05km, gồm 12 ga và 1 khu depot, với tổng mức đầu tư ban đầu 8.770 tỷ đồng, tuy nhiên sau đó điều chỉnh lên 18.002 tỷ đồng.

Khởi công kể từ tháng 10/2011, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2015, nhưng đã nhiều lần chậm trễ tiến độ.

Ngày 29/4, Tư vấn ACT (Pháp) cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án này nhưng vẫn kèm thêm một số khuyến cáo về an toàn cần khắc phục, bổ sung.

Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông hiện vẫn chưa rõ bao giờ về đích.