Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá SGK lớp 2, lớp 6 năm học 2021 – 2022. Với mức giá đưa ra SGK lớp 2 tới 317.000 đồng/bộ, sách lớp 6 đến 410.000 đồng/bộ, cao gấp hơn 3 lần so với SGK hiện hành.

Cụ thể, đối với lớp 2 có bộ SGK ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, gồm 10 cuốn, giá 186.000đ và bộ SGK ‘Chân trời sáng tạo’ cũng gồm 10 cuốn, giá 179.000đ.

Ngoài ra, SGK tiếng Anh có Tiếng Anh lớp 2 giá 52.000 đồng và Tiếng Anh 2 Family and Friends giá 79.000 đồng.

Tính tổng cộng, bộ SGK lớp 2 mới có giá từ 310.000 đến 317.000 đồng/bộ, cao gấp 3 lần so với giá SGK lớp 2 hiện hành (100.800 đồng/bộ).

Giá SGK lớp 2, lớp 6 tăng hơn 3 lần SGK hiện hành
Bảng giá sách giáo khoa lớp 2 do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam mới công bố.

Cũng theo công bố của Nhà xuất bản Giáo Dục, đối với SGK lớp 6 mới có giá 245.000 đồng/bộ và 234.000 đồng/bộ (chưa kể sách Tiếng Anh).

SGK Tiếng Anh lớp 6 của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam có 2 đầu sách (học sinh các trường sẽ chọn 1 trong 2 đầu sách). Cụ thể một đầu sách có 2 cuốn giá 76.000 đồng và 1 đầu sách có 1 cuốn giá 89.000 đồng.

Như vậy, với giá mà Nhà xuất bản Giáo Dục đưa ra bộ SGK lớp 6 mới có giá từ 399.000 đến 410.000 đồng/bộ (đã bao gồm 3 cuốn sách tiếng Anh) cao gấp 3,56 lần so với giá sách giáo khoa lớp 2 hiện hành (115.000 đồng/bộ).