Cụ thể, phép tính là 8-3+3, trong khi đó học sinh đưa ra đáp án là 8 thì cô giáo gạch sai và điền lại đáp án là 2 và chú thích thêm “con chưa hiểu bài”.

Bài toán gây tranh cãi.

Sau khi đăng tải lên tờ VnExpress đã có nhiều tranh cãi và đưa ra những ý kiến khác nhau về kết quả bài toán.

Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp màn hình.

Theo bạn đáp án đúng của phép tính trên là 8 hay 2?