Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định CSGT phải chào và cảm ơn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi thực hiện dừng xe để kiểm soát.

Báo An toàn giao thông dẫn quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an ác định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT có hiệu lưc thi hành từ 5/8.

Điều 18 của Thông tư 65 quy định cụ thể, khi phương tiện giao thông cần kiểm soát đã dừng đúng vị trí theo hướng dẫn, CSGT làm nhiệm vụ kiểm soát đứng ở vị trí phù hợp, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, xuống phương tiện và xuất trình các giấy tờ có liên quan theo quy định.

Kiểm soát giao thông
CSGT phải chào hỏi và cảm ơn người tham gia giao thông trừ khi biết người điều khiển có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnh truy nã.

Sau đó, CSGT thực hiện động tác chào theo Điều lệnh Công an nhân dân hoặc chào bằng lời nói: “Chào ông, bà, anh, chị…”, sau đó nói lời: “Yêu cầu ông, bà, anh, chị… cho chúng tôi kiểm soát các giấy tờ có liên quan và kiểm soát phương tiện giao thông”. (trừ trường hợp dừng phương tiện khi biết người điều khiển có dấu hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnh truy nã).

Tiếp nhận được các giấy tờ (nếu có), CSGT thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông và những người trên phương tiện giao thông đó biết lý do kiểm soát, sau đó thực hiện kiểm soát.

Sau khi kiểm soát, cán bộ CSGT báo cáo Tổ trưởng về kết quả kiểm soát, thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông và những người liên quan biết kết quả kiểm soát, biện pháp xử lý và nói lời: “Cảm ơn ông, bà, anh, chị,… đã hợp tác với lực lượng CSGT để bảo đảm trật tự, ATGT”. Đối với phương tiện giao thông chở từ 10 người trở lên, CSGT trực tiếp lên khoang để thực hiện kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát.

Khi có căn cứ cho thấy người tham gia giao thông, phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật, tài liệu được vi phạm quy định thì được khám người, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện khám xét và kiểm soát theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.