Video được cho là quay vào hôm thứ năm, ngày 14/5 vừa qua tại đường Gopinath Ka Gara, thuộc thành phố Banswara của Ấn Độ.

videoinfo__video.tin360.tv||6015cefe1__

Ad will display in 09 seconds