Làm đủ mọi cách để bắt con sóc; nhưng mà con chó Becgie bị xoay như chong chóng vẫn chưa chạm được nó.

Chỉ vì một con sóc nhỏ mà chú chó becgie bị xoay như chong chóng; thở không ra hơi. Không biết khi nào mới có hồi kết đây?

Video Chó becgie bị sóc xoay như chong chóng (nguồn: VnExpress).

Xem xong video, nhiều dân mạng có bình luận hài hước:

  • Mày có đứng yên không, tao mệt lắm rồi nhá…!
  • Ông sóc ổng nhây không chịu nổi luôn!
  • Xem chúng mày thôi mà tao hoa mắt, chóng mặt quá.
  • Công nhận con chó này kiên trì.
  • Đừng tưởng to mà em sợ nhé, em đố anh bắt được em đấy.