Sau cuộc họp vào sáng ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có kết luận phương án xử lý vụ giáo viên sang Lào dạy 3 năm về bị “bỏ quên”.

Theo Dân Việt, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết tại cuộc họp, từ năm 2008-2020, có 35 giáo viên tình nguyện sang Lào giảng dạy. Trong đó, có 30 giáo viên đã hoàn thành nghĩa vụ dạy 3 năm ở Lào, đã tuyển dụng đặc cách 19 giáo viên, còn 11 giáo viên chưa được xét tuyển đặc cách.

5 giáo viên còn lại chưa hoàn thành 3 năm giảng dạy tại Lào, trong đó có 3 giáo viên đi từ năm 2018 (khi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019, gọi là QĐ 31, chưa có hiệu lực), 2 giáo viên đi sau khi QĐ 31 có hiệu lực.

Sở GDĐT tỉnh đề xuất, với những giáo viên đi trước khi QĐ 31 có hiệu lực (14 người), đề nghị UBND tỉnh cho cơ chế ưu tiên đặc cách tuyển dụng, thực hiện theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ký ngày 27/2/2014 (gọi là QĐ 10).

Trong thời gian tới, cần cho cơ chế tuyển trước, sau đó mới đi sang Lào, khi quay về các giáo viên đã nằm trong biên chế. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đồng tình việc, cần phải thực hiện QĐ 10, đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên.

Theo Lao Động, sau khi hoàn thành 3 năm dạy học ở Lào, lúc trở về các giáo viên sẽ được xét tuyển đặc cách theo Quyết định số 10/2014 về ban hành quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị của UBND tỉnh Quảng Trị.

Năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 161, nên Quyết định 10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị phải thay thế bằng Quyết định số 31/2019. Dẫn đến việc 11 người hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương nhưng chưa được tuyển dụng. Vì vậy, những giáo viên trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ rơi vào cảnh khó khăn, còn những người đang thực hiện dạy học ở Lào thì hoang mang.