Theo thông tin mới đăng tải trên Fox news do một người dân bỏ một số tiền túi lớn ra để tải số liệu bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 của Winconsin, số cử tri nhiều hơn 2 triệu người so với tổng dân số của Wisconsin, dữ liệu không khớp từ các nguồn khác nhau.

Theo Foxnews, thông tin bầu cử của Hoa Kỳ thường được cung cấp miễn phí để tra cứu. Tuy nhiên, năm nay lại rất đặc biệt. Tại bang Wisconsin, ai muốn tải xuống dữ liệu này sẽ phải trả một số tiền lớn là 25.000 USD. Bất chấp mức giá ngất ngưởng, một cử tri muốn tìm kiếm sự thật đã quyết định chi 25.000 USD để mua dữ liệu và cung cấp cho công chúng tải xuống miễn phí.

Một công dân Wisconsin muốn kiểm tra cơ sở dữ liệu bầu cử của chính phủ vì lo rằng lá phiếu của mình đã bị giả mạo. Người này đã tự bỏ tiền túi ra trả 25.025 USD để tải xuống thông tin và đăng tải trên diễn đàn Raidforums. Người này nhận thấy rằng thông tin thực sự rất rối, có nhiều chênh lệch lớn giữa các con số. Người này đã đưa ra 2 yếu tố phản ánh gian lận nghiêm trọng như sau:

Các luật sư của chiến dịch Trump đang yêu cầu điều tra gian lận bầu cử tại Wisconsin
Số liêu bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại Wisconsin gây nghi ngờ lớn về gian lận (ảnh AP News)

Số cử tri nhiều hơn 2 triệu người so với tổng dân số của Wisconsin

Cơ sở dữ liệu của chính quyền Winconsin cung cấp hai bảng, bảng lịch sử bỏ phiếu của cử tri và danh sách cử tri đã đăng ký.

Theo đó, bảng danh sách cử tri đã đăng ký có khoảng 6.994.368 người. Nhưng tổng dân số của Wisconsin chỉ có 5.860.000 người, trong đó chỉ có 4.680.000 người từ 18 tuổi trở lên là cử tri hợp pháp trên 18 tuổi. Như vậy trong số 6.994.368 cử tri trong danh sách đã đăng ký, ít nhất 2.314.368 người là gian lận.

Dữ liệu rất rối và không thống nhất

Bảng lịch sử bỏ phiếu cử tri cho thấy có tổng cộng 2.152.453 “phiếu mẫu đã gửi qua thư” đến cử tri, trong đó 1.949.121 cử tri đã gửi ngược lại phiếu bầu. Điều này có nghĩa là 1.949.121 cử tri đã bầu cử qua thư.

Tuy nhiên, theo dữ liệu được ghi lại bởi thuộc tính có tên “November2020” trong danh sách cử tri, chỉ có 745.405 hồ sơ về phiếu bầu gửi qua đường bưu điện (mục Absentee). Số phiếu bầu của điểm bỏ phiếu (ở mục At Polls) là 485.135. Như vậy chỉ có chỉ có 1.230.540 người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Ngoài ra, theo báo cáo của kênh CNBC News ngày 4/11, hơn 3,1 triệu người ở Wisconsin đã bỏ phiếu.

Người này đặt câu hỏi là với các số liệu chênh lệch lớn đến như vậy, con số nào mới là đúng.