Tin Mới Nhất Về "Bầu cử tổng thống Mỹ 2020"

Quân đội Mỹ sẽ báo đáp Tổng thống Trump?

Thế giới 16/01/21, 04:29

Hôm 14/01 Tổng thống Trump tuyên bố thành tựu lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ 4 năm; thể hiện ở mức độ ảnh hưởng đối với quân nhân trong vai trò tổng tư lệnh quân đội Mỹ. Việc rút quân khỏi Afghanistan đánh dấu kết ...

x