Những bài toán mà đáp án của học sinh và cô giáo đưa ra khác nhau gây tranh cãi.

Bài toán 1:

Đề bài đưa ra như sau: “Sau khi Nam cho Bắc 5 cái kẹo thì Bắc có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo?”.

Sau đó, học sinh đưa ra đáp án là 13 cái kẹo, nhưng cô giáo lại phê là sai và sửa lại đáp án là 23 cái.

Bài toán 2:

Học sinh giải phép tính: 8 – 3 + 3 = 8, giáo viên đưa ra đáp án là 2.

Hai bài toán hiện đang lan truyền trên MXH, vậy theo bạn đáp án nào là đúng?

Đăng Ký Kết nối tin360.tv trên Safechat. Đăng Ký Và cùng đón xem thêm nhiều video tin tức mới nhất của tin360.tv trên Youtube.