Theo luật sư, công dân không phải bắt buộc đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp khi chứng minh nhân dân (CMND) vẫn còn hiệu lực.

Trả lời câu hỏi của bạn Minh Hải: “Xin hỏi CMND của tôi 9 số cấp năm 2012. Vậy tôi có bắt buộc làm CCCD gắn chíp không?”

Và bạn Trần Văn Khánh: “Tôi có CMND 12 số làm năm 2014 hết hạn 2029. Vậy nay có phải làm thủ tục cấp lại CCCD gắn chíp không?”

Nếu chưa cần thiết đổi CCCD thì có thể đợi làm mẫu mới.
Ảnh minh họa

Luật sư Vũ Thuỳ Trang, Công ty Luật TNHH YouMe cho biết trên báo Lao Động như sau:

Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND do Bộ công an ban hành, thời hạn sử dụng của CMND được quy định: CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng.

Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi hoặc cấp lại một CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định về hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp như sau:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

2. CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

3. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ CMND được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.

4. Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD để triển khai thi hành theo luật này thì việc quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của luật này.

5. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện luật này trong thời gian chuyển tiếp từ khi luật này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

Như vậy, CMND vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Công dân không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp khi CMND vẫn còn hiệu lực.