Doanh nghiệp và Tiếp thị ngày 20/2 cho biết, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày 22/2.

Theo cập nhật đến ngày 20/2, nhiều tỉnh thành đã quyết định cho học sinh đi học vào ngày 22/2 (thứ 2 tuần sau). Trước đó, 14 tỉnh thành đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2.

Danh sách cụ thể lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh thành như sau:

THAY ĐỔI ngày 20/2: Lịch nghỉ học, đi học MỚI của 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh 1.
THAY ĐỔI ngày 20/2: Lịch nghỉ học, đi học MỚI của 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh 2.
THAY ĐỔI ngày 20/2: Lịch nghỉ học, đi học MỚI của 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh 3.
THAY ĐỔI ngày 20/2: Lịch nghỉ học, đi học MỚI của 63 tỉnh thành trên cả nước - Ảnh 4.