Từ 5/8 chỉ có 4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện để kiểm soát. Ngoài ra các đơn vị CSGT sẽ phải công khai kế hoạch tuần tra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông (CSGT).

Một nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp CSGT được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát. Theo đó kể từ 5/8, sẽ chỉ có 4 trường hợp CSGT có quyền dừng phương tiện.

Bắt phương tiện vi phạm
CSGT ra giữa đường dừng phương tiện dễ gây tai nạn và ách tắc giao thông – ảnh trên Đời sống.

Thứ nhất, trực tiếp hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các vi phạm khác.

Thứ hai, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, nhận được tin báo, phản ánh kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Thứ tư, có văn bản của cơ quan điều tra về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

Mẫu chuyên đề
Nội dung kế hoach kiểm soát cần đủ thông tin đơn vị, tuyến đường, loại phương tiện, thời gian thực hiện – ảnh trên Giao thông.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trước khi tuần tra, kiểm soát, các đơn vị phải thông báo công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện; kiểm tra chuyên đề và kế hoạch xử lý vi phạm thường xuyên.

Hình thức thông báo là niêm yết tại nơi tiếp công dân của đơn vị, đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.