Tình hình ở khu vực phía bắc Biển Đen vẫn rất căng thẳng. Sau cuộc tấn công vào Sevastopol, các sĩ quan NATO đã phải trả giá cho sự nhiệt tình quá mức của mình. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga cuối cùng đã bắt đầu thực hiện những gì được mong đợi ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Một cách gián tiếp, bước ngoặt có lợi cho người Nga được thể hiện qua việc tổng thống Zelensky liên tục có những hành động chỉ trích các nước thành viên NATO. Trong khi đó, các chủ hiệu thuốc ở Ukraine đang hoảng loạn viết đơn nghỉ việc để chạy đến châu Âu trước khi biên giới của họ bị đóng cửa.