Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) thu thêm phí dịch vụ xét nghiệm sai quy định nên thông báo bệnh nhân đến nhận lại, tổng số tiền hơn 3.3 tỷ đồng.

Ngày 23/11, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thông báo trên website bệnh viện về việc hoàn trả phí dịch vụ xét nghiệm thu sai cho các bệnh nhân trong giai đoạn từ ngày 20/9/2018 đến 31/7/2019.

Danh sách hoàn trả dài 3.832 trang, liệt kê chi tiết số tiền thu vượt của 286.785 lượt bệnh nhân, với tổng số tiền là 3,34 tỉ đồng. Trong đó, số tiền trả lại cho từng bệnh nhân cao nhất khoảng 85.000 đồng, thấp nhất là 2.500 đồng, theo Thanh niên.

Theo thông báo, bệnh viện sẽ tiến hành hoàn tiền trong thời gian từ 23/11/2021 đến 23/11/2022. 

Trước đó, có đơn thư tố cáo Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thu phí xét nghiệm cao hơn giá quy định. Qua thanh tra, Sở Y tế TP.HCM phát hiện từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/1/2019, bệnh viện này đã tổ chức thu thêm tiền 58 dịch vụ xét nghiệm, với tổng số tiền thu thêm là hơn 3,34 tỉ đồng.

Trong đó, thu thêm của bệnh nhân có BHYT là hơn 2,8 tỉ đồng và thu thêm của bệnh nhân không có BHYT là 473,8 triệu đồng. Thời điểm trên, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chưa xây dựng cơ cấu giá, chưa thực hiện kê khai giá theo quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.