Trong khi thực hiện tuần tra, kiểm soát, Cảnh sát giao thông sẽ có 6 quyền hạn theo quy định mới nhất từ Thông tư 65/2020/TT-BCA.

Từ ngày 5/8, Thông tư 65 quy định về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ Công an ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, Cảnh sát giao thông có 6 quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ được thuận tiện nhất.

Thứ nhất, Cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện tham gia giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Thông tư 65/2020/TT-BCA và quy định khác của pháp luật có liên quan.

xử lý vi phạm
Cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông – ảnh trên giaothongdothi.

Cảnh sát giao thông được kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, giấy tờ của người điều khiển, giấy tờ của phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện, hàng hóa hóa đang vận chuyển.

Thứ hai, Cảnh sát giao thông được ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, trật tự xã hội và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Cảnh sát giao thông được yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc trường hợp mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ khác.

Trong trường hợp cấp bách về an ninh có thể huy động phương tiện giao thông, thiết bị liên lạc của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang sử dụng hay điều khiển phương tiện đó.

sử dụng phương tiên hỗ trợ
CSGT có thể huy động phương tiện giao thông, thiết bị liên lạc của người dân trong trường hợp cấp bách – ảnh trên báo Hà Tĩnh.

Thứ tư, Cảnh sát giao thông được trang bị phương tiện giao thông, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an để hỗ trợ thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, Cảnh sát giao thông được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân luồng phân tuyến và nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông khi có tình huống ách tắc, tai nạn giao thông hoặc khi có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thứ sáu, Cảnh sát giao thông được thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Thông tư 65 quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông có hiệu lực từ 5/8, 6 nội dung trên đây giúp nhân dân biết để chấp hành, phối hợp, hỗ trợ hoặc thực hiện vai trò giám sát quần chúng khi cần thiết.