Thẩm phán Tối cao Pháp viện Mỹ Samuel Alito đã đẩy nhanh thời hạn yêu cầu các quan chức ở Pennsylvania nộp bản tóm tắt lên ngày 8/12 để đáp lại yêu cầu lệnh khẩn cấp do các đảng viên Cộng hòa đệ trình nhằm vô hiệu hoặc hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống ngày 3/11 ở tiểu bang Pennsylvania.

Ngày 8/12 là thời hạn cuối cùng (bến cảng an toàn) đòi hỏi mọi tranh chấp xung quanh cuộc bầu cử phải kết thúc. Từ đó các tiểu bang có thể chọn các đại cử tri trước cuộc họp đại cử tri đoàn ngày 14/12. 

Theo The Epoch Times, ông Alito ban đầu kêu gọi quan chức Pennsylvania đưa ra các ý kiến phản hồi trước ngày 9/12, sẽ giúp tiểu bang thoát khỏi những thách thức hơn nữa trong việc giải quyết tranh chấp và chứng nhận kết quả bỏ phiếu. Ngày mới được dời sớm hơn một ngày (tức ngày 8/12).

Như vậy, thời hạn mới báo hiệu rằng Tối cao Pháp viện sẽ ra phán quyết đối với yêu cầu lệnh khẩn cấp trước khi hết thời hạn “bến cảng an toàn”.

Trước đó, ngày 25/11, Tòa án Pennsylvania đã ra lệnh cho các quan chức tiểu bang không được tiến hành thêm bất kỳ bước nào để hoàn thiện chứng nhận cuộc bầu cử trong khi chờ giải quyết vụ kiện của Đảng Cộng hòa. Tòa án tối cao Pennsylvania đã bác bỏ lệnh cấm này ba ngày sau đó, dẫn tới việc các nguyên đơn phải kháng cáo lên tòa án cấp cao nhất của quốc gia.

Trong khi chờ đợi kiến nghị từ Tối cao Pháp viện, các đảng viên Đảng Cộng hòa đã yêu cầu Tòa án tối cao tiểu bang Pennsylvania giữ nguyên quyết định nhưng đã bị bác bỏ yêu cầu.

Các thành viên Cộng hòa ở Pennsylvania đã yêu cầu Tòa án Tối cao tiểu bang lật ngược Đạo luật 77 – luật năm 2019 của bang về bỏ phiếu qua thư cho phép bất kỳ cử tri nào bỏ phiếu qua thư. Hành động này đi ngược lại với các điều khoản quy định liên quan đến việc bỏ phiếu vắng mặt ở trong hiến pháp tiểu bang Pennsylvania. Nỗ lực này đang được dẫn đầu bởi dân biểu Cộng hòa Mike Kelly.

Các thành viên Cộng hòa đang nỗ lực yêu cầu lệnh tạm thời ngăn tiểu bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử trước khi quá muộn. Lệnh này, nếu được ban hành, sẽ có hiệu lực trong khi Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ xem xét toàn diện và giải quyết kháng cáo của Đảng Cộng hòa đối với lệnh của Tòa án tối cao tiểu bang.