Video

Video: Chú cún ‘vượt ngục’ IQ 2000

Video 19/05/22, 06:57

Chú cún con "vượt ngục" thành công bằng cách kéo hàng rào lại gần cũi ở bên trong; để từ đó chú có thể trèo lên trên dễ dàng rồi ung dung thoát ra ngoài.

x