Kể từ cuối tháng 6, nhiều khu vực tại Tân Cương, Trung Quốc đã xảy thảm họa tuyết rơi mùa hè hiếm thấy.

Theo tin từ Đài Phát thanh Hy vọng (Sound of Hope), những khu vực có tuyết rơi bao gồm: Kanas, Nalati, Bayanbulak, Kalajun, quốc lộ Duku, thảo nguyên Yili và hồ Thiên Trì ở dãy núi Thiên Sơn.

videoinfo__video.tin360.tv||a31f338dd__

Ad will display in 09 seconds
Đăng Ký Kết nối tin360.tv trên Safechat. Đăng Ký Và cùng đón xem thêm nhiều video tin tức mới nhất của tin360.tv trên Youtube.