Sau khi đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, người dân cần sửa đổi, cập nhật 4 loại giấy tờ liên quan dưới đây.

Lưu ý: Khi đổi CMND sang CCCD gắn chip, mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý. Người đang sử dụng CCCD mã vạch khi đổi qua CCCD gắn chip thì không cần thực hiện thủ tục đổi/cập nhật do việc đổi sang CCCD gắn chíip không làm thay đổi số định danh của cá nhân (trừ trường hợp đến hiện tại vẫn chưa cập nhật thông tin).

Thông tin tài khoản ngân hàng

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh như CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn…

Khi đổi CMND 9 số sang CCCD sẽ bị đổi số, các thông tin tại ngân hàng sẽ không khớp với giấy tờ tùy thân. Người dân phải xuất trình thêm giấy xác nhận số CMND cũ hoặc CMND cũ đã cắt góc để ngân hàng đối chiếu thông tin, xác nhận đúng chủ tài khoản khi thực hiện các giao dịch.

Nếu không có 2 giấy tờ trên, ngân hàng sẽ phải từ chối giao dịch do không xác nhận được nhân thân của chủ tài khoản.

Khi chuyển sang CCCD gắn chip, người dân nên cập nhật, sửa đổi những giấy tờ, thủ tục cần thiết.
Khi chuyển sang CCCD gắn chip, người dân nên cập nhật, sửa đổi những giấy tờ cần thiết.

Thông tin trên hộ chiếu

Đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, công dân Việt Nam có thể bị cán bộ hải quan các nước làm khó nếu thấy thông tin trên CCCD và hộ chiếu không khớp nhau. Do đó, sau khi được cấp CCCD và giấy xác nhận CMND cũ, công dân cần tiến hành đi sửa đổi các thông tin trên hộ chiếu.

Việc sửa đổi thông tin trên hộ chiếu khi thay đổi số CMND được hướng dẫn tại Điều 6, 7, 8 Thông tư 29/2016/TT-BCA.

Thông tin sổ bảo hiểm xã hội

Số CMND/CCCD là một trong những tiêu thức quản lý đối tượng của cơ quan BHXH. Do vậy, người lao động cần làm thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT để cơ quan BHXH cập nhật, điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu.

Thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế; khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế (CMND, CCCD…) thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. 

Theo Sức khỏe và Đời sống