Tin Mới Nhất Về "luân hồi"

Khoa học: Xác thực luân hồi chuyển kiếp

Nhịp sống 24h 01/11/20, 18:30

Luân hồi chuyển kiếp là thực tế hay chuyện cổ tích? Nhiều công trình khoa học đã công bố không ít bằng chứng về đầu thai, tiền kiếp. Giới tu luyện và tôn giáo nhìn nhận đầu thai là hiện tượng linh hồn chuyển ...

x