Thế giới

Nhìn lại thế giới năm 2023

Thế giới 01/01/24, 09:09

Những cuộc chiến chưa tìm ra thời điểm kết thúc, thiên tai, bất ổn chính trị nội bộ của Nga, Mỹ, Trung Quốc... góp phần định hình diện mạo thế giới năm 2023.

x