Các tướng lĩnh NATO đang nhớ lại tránh đánh lịch sử Stalingrad vào năm 1943 khi so với trận chiến đang diễn ra ở Bakhmut. Tuy nhiên trận chiến ở Bakhmut đơn giản sẽ được quyết định bên nào chiến thắng khi và chỉ khi bên đó có hậu cần tốt hơn, nhiều quân hơn, hỏa lực mạnh hơn và các nhà lãnh đạo giỏi hơn. Thời điểm này, nước Mỹ đang phải đối mặt với một biến cố lớn, khi ba hệ thống ngân hàng được cho lớn nhất của Mỹ đã sụp đổ theo dây chuyền. Tất cả là vì lý do gì?