Video

Clip: Thỏ được nai giải cứu khỏi diều hâu

Video 07/03/22, 12:26

Một con nai bất ngờ lao vào một chim ưng đuôi lửa khi thấy nó tấn công con thỏ, sau khi con thỏ đã chạy thoát, nai vẫn tiếp tục tấn công diều hâu. Video dê cứu gà khỏi nanh vuốt diều hâu trong 5 giây Sự ...

x