Kiểm toán pháp y của công ty dữ liệu Allied Security Operations Group cho thấy máy bỏ phiếu Dominion được thiết kế để tạo ra gian lận và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử. Một nhóm gồm các chuyên gia quốc phòng, tình báo và an ninh mạng đã tiến hành cuộc kiểm toán này.

Theo Epoch Times, kiểm toán pháp y của dữ liệu Allied Security Operations Group đã điều tra 22 máy Dominion ở quận Antrim của Michigan và đã phát hiện ra hệ thống máy bầu cử Dominion cố ý tạo ra một số lượng lớn sai sót lá phiếu. Các lá phiếu này sau đó sẽ được chuyển cho nhân viên kiểm phiếu. Nhân viên kiểm phiếu tự quyết định lá phiếu đó thuộc về ai.

Máy kiểm phiếu bầu cử Dominion được thiết kế nhằm gian lận
Máy kiểm phiếu bầu cử Dominion (ảnh: BBC)

Báo cáo kiểm toán chính thức công bố hệ thống Dominion được thiết kế nhằm gian lận

Báo cáo kiểm toán pháp y đã kết luận rằng “Không thể chứng thực kết quả của cuộc bầu cử của quận Antrim năm 2020. Đây là kết quả của lỗi máy móc và /hoặc lỗi phần mềm, không phải lỗi của con người”. Báo cáo viết rằng: “Hệ thống cố ý tạo ra một số lượng lớn các lá phiếu bị sai sót. Các lá phiếu điện tử sau đó sẽ được chuyển đến nhân viên kiểm phiếu”.

Báo cáo kiểm toán đưa ra cáo buộc Dominion được thiết kế nhằm mục đích gian lận. Báo cáo viết “Chúng tôi kết luận rằng Hệ thống bỏ phiếu Dominion được thiết kế có chủ đích và có chủ đích với các lỗi cố ý nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử”.

Đồng thời báo cáo kiểm toán này viết rõ rằng: “Các sai sót cố ý dẫn đến việc nhân viên kiểm phiếu tự chủ động đưa vào kết quả cho hàng loạt phiếu bầu mà không có sự giám sát, không minh bạch và không có dấu vết kiểm toán. Điều này dẫn đến gian lận cử tri hoặc bầu cử”.

Sự việc trước đây dẫn đến kiểm toán vào cuộc

Tại Michigan, nơi Biden giành được 154.000 phiếu bầu, hệ thống máy Dominion được sử dụng tại 63 quận trong số 83 quận. Các quận đó bao gồm quận Antrim, nơi đáng tin cậy của Đảng Cộng hòa. Tại đây đã xảy ra một loạt sai sót dẫn đến việc Biden dẫn trước về kết quả ban đầu với 3.200 phiếu bầu.

Các nhân viên bầu cử trong quận nhận ra có vấn đề với các lá phiếu bầu. Sau khi kiểm tra, Trump cuối cùng đã giành được hơn 3.700 phiếu bầu, vượt qua Biden. Chính những con số thay đổi đã làm dấy lên những nghi ngờ về Dominion.

Vào hôm qua, ngày 15/12, thẩm phán bang Michigan, ông Kevin Elsenheimer đã đồng ý cho phép đăng tải công khai báo cáo kiểm toán này.