Từ tháng 9/2020, Khám chữa bệnh từ xa sẽ là một dịch vụ y tế của bệnh viện và là hoạt động thường ngày tại bệnh viện Trung Ương để hỗ trợ hội chẩn cho khoảng 1.000 bệnh viện tuyến dưới.

Ngày 17/7, Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai Đề án Khám chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử với các bệnh viện và doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Đề án Khám chữa bệnh từ xa đã được ban hành tại Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 với 2 mục tiêu căn bản là tất cả các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn; mọi người dân đều được hỗ trợ y tế thường xuyên và khi cần thiết.

Giáo sư Long nhấn mạnh, khám chữa bệnh từ xa không thể thay thế khám chữa bệnh truyền truyền thống, nhưng đây sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích cho hệ thống y tế, giúp giảm khoảng cách giới hạn giữa các tuyến. Khi đó y tế tuyến trên không còn quá tải, tuyến dưới được nâng cao trình độ, người dân được hưởng lợi tiết kiệm chi phí đi lại.

Phương thức hội chuẩn mới
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long họp triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa ngày 17/7 – ảnh VietNamNet.

Trước đây việc hỗ trợ chuyên môn theo phương thức 1-1, tức là một tuyến trên hỗ trợ cho một tuyến dưới. Hiện nay sẽ mở rộng theo mô hình 1-N, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới nhưng tất cả bệnh viện tuyến dưới đều có thể tham gia vào hội chẩn để theo dõi học tập, nâng cao chuyên môn, đảm bảo hiệu ứng tốt hơn.

Ngoài ra, đề án chữa bệnh theo phương thức kết hợp của của bác sỹ tuyến trên và bác sỹ tuyến dưới theo mô hình 1-4-4-2. Tức là 1 bác sỹ tuyến trên hỗ trợ cho 4 bác sỹ tuyến tỉnh, 4 bác sỹ tuyến huyện và 2 bác sỹ tuyến xã. Khi đó, bác sỹ tuyến trên đóng vai trò như người bảo trợ cho tuyến dưới khi cần thiết.

Theo Tiến sĩ Long, đề án khám chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử tập trung vào thay đổi phương thức chi trả dịch vụ y tế và vấn để sử dụng công nghệ trong y tế. Khám chữa bệnh theo phương thức này là một dịch vụ y tế và là hoạt động thường ngày tại bệnh viện.

Vị lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị các bác sĩ giỏi của các bệnh viện dành ít nhất một tiếng mỗi ngày để hỗ trợ tuyến dưới. Các bệnh viện cần chọn và mời chuyên gia giỏi để thu hút người nghe và thông báo chương trình trên toàn tuyến, kết nối với 1.000 bệnh viện tuyến dưới để tham gia vào Đề án Khám, chữa bệnh từ xa nhanh nhất.

Đối với hồ sơ bệnh án điện tử, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội đang phối hợp để thống nhất cách quản lý, trước mắt sẽ thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với khám chữa bệnh ngoại trú.

Hiện tại, sau 2 tháng triển khi thí điểm tại BV Đại học Y Hà Nội, đề án đã thu được nhiều kết quả khả quan: Đảm bảo giãn cách xã hội trong phòng chống dịch; giảm chi phí và thời gian cho người bệnh; giảm quá tải, tạo cân bằng người bệnh giữa tuyến trên- tuyến dưới; tăng cường năng lực chuyên môn tuyến dưới và kết nối mạng lưới các bệnh viện.

Lãnh đạo Bộ Y Tế giao Cục Quản lý Khám xây dựng hướng dẫn triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa. Vụ Bảo hiểm y tế xây dựng hướng dẫn thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; Vụ Kế hoạch tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí để hoạt động, duy trì công tác khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Dự kiến đến đầu tháng 9 toàn hệ thống khám, chữa bệnh sẽ tham gia vào Đề án khám, chữa bệnh từ xa.