Không còn kinh phí hoạt động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, Trung tâm Ứng dụng KHCN Bạc Liêu xin đóng cửa để không phát sinh thêm nợ.

Dân Việt đưa tin, ngày 18/1, ông Lê Phước Thiện, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu (thuộc Sở Giáo dục, Khoa học và công nghệ) xác nhận, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh xin đóng cửa trung tâm.

Theo ông Thiện, tháng 9/2020, UBND tỉnh quyết định phân loại, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho trung tâm. Tuy nhiên, hiện nay trung tâm rơi vào hoàn cảnh khó khăn dẫn đến phát sinh các khoản nợ lương, nợi bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, trung tâm không được cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ ngày 1/1/2019, do chưa được phê duyệt cơ chế hoạt động.

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

Ông Thiện chia sẻ với báo Lao Động: “Kể từ năm 2017, 2018 Trung tâm đã mất cân đối nguồn thu cho hoạt động, nếu không dựa vào nguồn kinh phí Sở giao nhiệm vụ, trong đó có tiền lương của viên chức và chế độ bảo hiểm kèm theo thì Trung tâm không tồn tại từ những năm đó.

Khi cơ chế tự chủ cũ hết hiệu lực, Trung tâm đã báo cáo Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc mất cân đối và xây dựng đề án cho Trung tâm tự chủ một phần, nhưng các đơn vị có thẩm quyền không chấp thuận và vẫn duyệt cho Trung tâm tiếp tục tự chủ từ ngày 1/9/2020 đến nay”, ông Thiện nói.

Năm 2021 đến nay, Trung tâm được giao kế hoạch từ Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ là 1,9 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên số tiền này đến nay Trung tâm chưa được cấp. Riêng khoản nợ bảo hiểm xã hội tính tới cuối năm 2021 là hơn 334 triệu đồng…

Từ những lý do trên, Trung tâm đã trình Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho phép Trung tâm tạm thời đóng cửa để không phát sinh các khoản nợ.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, cuối năm 2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã họp thông qua Nghị quyết sáp nhập một số sở, ngành của tỉnh này. Theo đó, hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập mới Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ. 

Được biết, Bạc Liêu là một trong rất ít tỉnh trên cả nước hợp nhất những sở nêu trên vì sau đó Bộ Nội vụ đã có quyết định tạm dừng việc thí điểm hợp nhất này.