Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã rà soát thông tin liên quan đến việc 7 doanh nghiệp Trung Quốc đang núp bóng sở hữu và thuê đất tại các vị trí đắc địa, 2 đơn vị trả lại đất.

Sáng 19/5, Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng Tô Văn Hùng đã trao đổi với Báo Phụ Nữ TP. HCM liên quan đến việc 7 doanh nghiệp Trung Quốc đang núp bóng sở hữu và thuê đất tại các vị trí trọng yếu ven biển Đà Nẵng. Trong đó có 4 doanh nghiệp 100% vốn trong nước, 1 doanh nghiệp đã thay đổi pháp nhân và chuyển nhượng vốn, 2 doanh nghiệp trả lại đất.

Cụ thể, 4 doanh nghiệp có 100% vốn trong nước gồm Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Silverk Park; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nguyên Thịnh Vượng; Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ Hoàng Gia Trung.

núp bóng bất động sản
Sở TNMT TP. Đà Nẵng rà soát người nước ngoài ”’núp bóng” sở hữu đất ở các vị trí trọng yếu – ảnh trên báo Phụ nữ.

Doanh nghiệp thay đổi đăng ký lần thứ 16 là Công ty TNHH Thương mại, du lịch và dịch vụ VN. Holiday, hiện đã thực hiện đăng ký thay đổi và trở thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước từ ngày 5/3/2020.

Hai doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH MTV Golden Wynn Đà Nẵng vầ Công ty TNHH Silver Sea Triệu Nghiệp hiện đã chuyển nhượng lại các lô đất đã sử dụng trước đây cho cá nhân, tổ chức trong nước.

Ngoài ra, Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt được thành lập năm 2006 có giấy phép đầu tư, được thuê 20ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm đến 2056 để đầu tư Khu du lịch và giải trí quốc tế. Công ty này thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thực hiện các quy định của luật đất đai và văn bản liên quan, Sở TNMT TP. Đà Nẵng rà soát lại, không thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, không công nhận quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài. Giám đốc Sở cho biết tiếp tục kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài, sớm làm rõ thêm các thông tin phản ánh của báo chí và dư luận.

Đăng Ký Kết nối tin360.tv trên Safechat. Đăng Ký Và cùng đón xem thêm nhiều video tin tức mới nhất của tin360.tv trên Youtube.