Tin Mới Nhất Về "Hoa Kỳ"

Mỹ chi tiền, Bắc Kinh giật dây WHO

Thời sự 11/04/20, 09:07

Chuyên gia: "Tổng giám đốc sắp tới của WHO không thể là con dấu cao su của Bắc Kinh. Nếu các nỗ lực chuyển đổi Tổ chức Y tế Thế giới không hiệu quả, có lẽ Hoa Kỳ không còn cách nào khác là ra ...

x