Thời sự

Việt Nam thử vắc xin Covid-19 trên chuột

Thời sự 03/05/20, 16:54

Vắc xin Vaccine Covid-19 do Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) phối hợp cùng Anh nghiên cứu sản xuất, đang được đưa vào thử nghiệm trên chuột, hiệu quả sẽ được đánh giá sau hai tuần tới. Anh sản xuất ...

x